KE KAŽDÉMU NÁKUPU NAD 1000 KČ OD NÁS DOSTANETE DÁREČEK.

Obchodní podmínky

Patagonie s.r.o. - provozovatel eshopu www.creammy.cz a www.kouzelnehrackarstvi.cz

Provozovatel
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.creemmy.cz a www.kouzelnehrackarstvi.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.creammy.cz a www.kouzelnehrackarstvi.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Registrační údaje

Patagonie s.r.o., Kouzelné hračkářství

jednatelky: Linda Šamánková, Kateřina Jonášová

Lesnická 1154/6

150 00 Praha 5

IČ: 28517211

DIČ: CZ28517211

Spisová značka C 147377 vedená u Městského soudu v Praze, den zápisu 21. únor 2009

Bankovní spojení: 2500130492/2010


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zboží neodpovídá vašim představám, můžete ho samozřejmě dle uvedených podmínek do 14 dnů od zakoupení bez uvedení důvodu vrátit. Pokud se tak rozhodnete, je nutné nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem nejpozději do 10 pracovních dnů. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné).

Každá přijatá objednávka v našem internetovém obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat e-mailem na naši e-mailovou adresu do 1 hodiny od objednání. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu.

V případě nákupu zboží v našich kamenných prodejnách - Creammy Lesnická 6, Creammy Lesnická 3, Creammy Anglická 25, Creammy Thámova 8 je možné odstoupit od smlouvy do 14 dní od nákupu zboží ovšem jen výměnou za jiné zboží či voucher. Pokud zboží neodpovídá vašich představám, můžete ho na jakékoli z našich poboček vyměnit za jiné zboží ve stejné hodnotě nebo za voucher na další nákup ve stejné hodnotě.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí objednávky. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
Přepravné se mění podle zákazníkem vybraném druhu doručení a způsobu platby.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Záruka a reklamace

Záruční doba u všech typů hraček je 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. 
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne podání reklamace osobně, poštou nebo emailem. Způsob vrácení zaplacené kupní ceny je závislý na způsobu úhrady zboží a je prováděn buď zpět na účet nebo zpět v hotovosti. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.
Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

U reklamací nafukovacích produktů musí být zjevné výrobní poškození produktu - nefunkční ventilek apod. Poškození vzniklé nesprávným používáním není možné reklamovat.

Reklamované zboží zasílejte na adresu: Patagonie s.r.o. - Creammy, Lesnická 6, Praha 5, 150 00

Na Slovensko nezasíláme zboží na dobírku, ale jen při platbě předem na účet u Fio Banky, účet: 2500130492/8330. 


Ochrana osobních údajů - GDPR
Provozovatel internetového obchodu www.kouzelnehrackarstvi.cz, se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka. 

Slevy a slevové kupóny
Slevové kupóny, které jsou distribuované v našich newsletterech nebo reklamních bannerech, platí JEN pro maloobchodní zákazníky a nevztahují se na objednávky velkoobchodních zákazníků. 

SLEVA 100 Kč na první nákup - slevu není možné uplatnit v případě, že máte v košíku již zlevněné produkty.

Osobní údaje a mimosoudní vyrovnání

Osobní údaje

Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje zpracovány a použity:

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu určitou, a to na 20 let.

Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:

zasílání obchodních nabídek správce;

marketingové účely;

poskytování osobních údajů třetím osobám;

zařazení osobních údajů do databází;

zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas

Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 10 let.

Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatelpoužívá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz

 

Mimosoudní vyrovnání

Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz