KE KAŽDÉMU NÁKUPU NAD 1000 KČ OD NÁS DOSTANETE DÁREČEK.

Pomáháme

Podporujeme organizaci Děti úplňku, která pomáhá rodinám pečujícím o děti s těžkými formami autismu. Z každého prodaného Mammadiáře a Rodinného kalendáře směřujeme 10 Kč na jejich úžasné projekty. V loňském roce jsme sdružení díky vám podpořili částkou 56.300 Kč. 

Spolek Naděje pro Děti úplňku vznikl v roce 2017 jako iniciativa manželů Třešňákových po odvysílání stejnojmenného dokumentu v České televizi, který vzbudil stále narůstající pozornost k tématu autismu, jako stále častější diagnóze populce. Spolek sdružuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra (dále PAS), které si přejí pro své děti důstojný a kvalitní život zohledňující jejich míru postižení. V současné době chybí v ČR pro osoby s PAS adekvátní sociální služby, rodiny pečují o své děti samy v režimu 24/7. Děti úplňku, za podpory více než sta rodin dětí s PAS, usilují o zvýšení kapacit sociálních služeb a jejich zpřístupnění pro klienty s PAS, o zvýšení informovanosti o současné tíživé situaci rodin a dále přináší do ČR nové inovativní sociální projekty podpory pro osoby s PAS, které v ČR pilotuje a celkově vytváří tlak na změnu sociálního systému u odpovědných úředníků a politiků.

"Usilujeme o spravedlivý sociální systém a zdravotní péči, které budou respektovat jedinečné potřeby každého jednotlivce, které budou pomáhat opravdu každému individualizovaně podle jeho skutečných potřeb, bez ohledu na diagnózu či typ zdravotního postižení a které k tomu budou mít vhodné nástroje podpory, vhodně nastavený systém a dostatečně kvalifikovaný a adekvátně zaplacený personál," říká k práci Dětí úplňku Petr Třešňák.

Detiuplnku-logo (8)